17feb2016

De naleving van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol blijkt (landelijk) voor ondernemers, jongeren en ouders nog niet vanzelfsprekend. De handhavingsgegevens van de gemeente Utrecht over het afgelopen jaar bevestigen dit.

Bron: Gemeente Utrecht

41% van de 155 gecontroleerde bedrijven (34 supermarkten, 33 slijterijen, 4 sportverenigingen en 84 horecagelegenheden) hield zich aan de regels. De verschillen in naleving tussen de verschillende branches zijn groot. Supermarkten en slijterijen doen het beter dan de horeca.

Vergewisplicht

De Drank- en Horecawet (DHW) bepaalt dat er geen alcohol verkocht mag worden, zonder dat de verkoper vooraf, heeft vastgesteld dat de koper 18 jaar of ouder is. Bij de gecontroleerde supermarkten en slijterijen werd in respectievelijk 35% en 36% van de bezoeken niet om een identiteitsbewijs gevraagd. Bij de horeca was dit 77%.

Boetes en waarschuwingen

In totaal heeft de gemeente 76 waarschuwingen uitgedeeld, 15 bestuurlijke boetes opgelegd en 64 complimenten uitgedeeld. Daarnaast is ook een aantal boetes uitgedeeld aan jongeren in het bezit van alcohol in de openbare ruimte. Bij de controles heeft de gemeente gebruik gemaakt van (meerderjarige) mysteryshoppers.