07sept2016

Het Trimbos Instituut organiseert van 8 t/m 14 september de themaweek ‘Nix zonder ID’. Tijdens deze week wordt op allerlei manieren aandacht gevraagd voor de naleving van de leeftijdgrens voor alcohol en tabaks- en rookwaren.


De NVWA houdt toezicht op de leeftijdgrens voor tabaks-en rookwaren.

Tijdens de controles bij bijvoorbeeld supermarkten, tankstations, tabaksspeciaalzaken en de horeca beoordeelt de NVWA of de verkoper juist handelt: het ID checkt van jeugdige kopers en vervolgens de verkoop weigert als de koper nog geen 18 jaar is, dan wel het product verkoopt als de persoon wel 18 jaar blijkt te zijn.

Compliment of Boete

Als de regels worden overtreden volgt een boete, maar verkopers die de regels naleven krijgen een compliment van de inspecteur in de vorm van een NVWA-kaart.

Op deze wijze wil de NVWA medewerkers stimuleren op de juiste manier te blijven handelen. Deze werkwijze is het afgelopen jaar al toegepast bij de tankstations en zal nu ook in bepaalde periodes toegepast worden bij andere verkooppunten.