18jan2017

Het geld dat de gemeente Nijmegen heeft opgehaald met het uitdelen van boetes aan sportclubs waar alcohol werd geschonken aan minderjarigen, wordt eenmalig geïnvesteerd in handhaving van de regels.

Bron: STAP/N1

Hoge Boetes

In november deelde de gemeente aan negen sportclubs hoge boetes uit omdat er alcohol aan minderjarigen verkocht werd.

"Daar ben ik aardig van geschrokken", vertelt burgemeester Hubert Bruls. "Meer dan de helft van de gecontroleerde verenigingen zijn op dat ene control moment betrapt op overtreding van de regels. En dan hebben we het niet over ouders die voor zoons of dochters een drankje halen, maar echt om personeel dat alcohol schenkt aan minderjarigen."

Herinvesteren

De overkoepelende organisatie van Nijmeegse amateurvoetbalclubs FAN is zelf gekomen met het idee om de boetes eenmalig te herinvesteren in betere handhaving. ‘De gemeente hoeft hier ook niet aan te verdienen’, zegt Bruls. ‘Wij weten ook wel dat 1360 euro boete veel geld is voor een amateurvereniging.

Plan van aanpak

De gemeente kaatst wel de bal terug naar de clubs. Die moeten zelf op basis van een eigen plan van aanpak het geld goed gebruiken om voor strengere handhaving te zorgen. Die plannen moet voor 1 maart van kracht gaan.

Ondersteuning

Steeds meer sportverenigingen maken gebruik van ID-Readers om hun barpersoneel te ondersteunen bij de verkoop van alcohol.